1393/06/06 ساعت 09:40 ق.ظ
 

محصولات

دستگاه هایی کارواش بوش برای شستشو وسایل و مکان های مختلف با مصرف کم آب
 برخی از مدل های  کاواش قسمتی برای مخلوط کردن مایع شستشو با آب دارد
[ برچسب : کارواش بوش , کارواش کارچر ]
انجام مقیسه